МОЛИМ ВАС ПРОЧИТАЈТЕ И ПРОЧИТАЈТЕ УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА БРЕСТЕНХАНЦЕМЕНТПИЛЛС.ОРГ!

БреастЕнханцементПиллс.орг ЗАХТЕВА РАЗМАТРАЊЕ И КАО УСЛОВИ ДА ВАШЕ ДОЗВОЉАВАТЕ УПОТРЕБУ БреастЕнханцементПиллс.орг.

ПРИСТУПАЊЕМ ИЛИ КОРИШЋЕЊЕМ ОВОГ САЈТА ИЗЈАВЉУЈЕТЕ ДА ИМАТЕ ПУНА ОВЛАШЋЕЊА ДА ОБАВЕЗАТЕ СЕБЕ, БИЛО КОЈЕ ТРЕЋЕ ЛИЦЕ, КОМПАНИЈУ ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ, И ДА ВАШЕ КОРИШЋЕЊЕ И/ИЛИ ИНТЕРАКЦИЈУ, КАО И СА САЈТ ЗНАЧИ ДА СТЕ ПРОЧИТАЛИ И ПРИСТАО НА ОВЕ УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА КАО И ДРУГЕ УГОВОРЕ КОЈЕ МОЖЕМО ПОСТАВИТИ НА САЈТ.

ПРЕГЛЕДАЊЕМ, ПОСЕТОМ, КОРИШЋЕЊЕМ ИЛИ ИНТЕРАКЦИЈОМ СА БреастЕнханцементПиллс.орг ИЛИ БИЛО КОЈИМ БАНЕРОМ, ИСКАЧУЋИМ УПУТСТВАМА ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕМ КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ ПОЈАВЉУЈЕ, ВИ СЕ СЛАЖЕТЕ СА СВИМ ОДРЕДБАМА ОВИХ ОДРЕДБА ОВИХ УСЛОВА Бр. .

БреастЕнханцементПиллс.орг ПОСЕБНО ОДБИЈА ПРИСТУП БИЛО КОЈОЈ ПОЈЕДИНЦИ КОЈИ ЈЕ ПОКРИВЕН ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ ДЕЦЕ НА ОНЛИНЕ (ЦОППА) ИЗ 1998.

БреастЕнханцементПиллс.орг ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДБИЈА ПРИСТУП БИЛО КОЈОЈ ОСОБИ ИЛИ ГЛЕДАОЦУ ИЗ БИЛО КОГА ЗАКОНИТОГ РАЗЛОГА. ПРЕМА УСЛОВИМА ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ, КОЈУ ПРИХВАЋАТЕ КАО УСЛОВЕ ЗА ГЛЕДАЊЕ, БреастЕнханцементПиллс.орг ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА ПРИКУПЉА И ЧУВА ПОДАТКЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У СВРХУ ИСКЉУЧИВАЊА И ЗА МНОГЕ ДРУГЕ.

ОВАЈ УГОВОР О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА МОГУ СЕ МЕЊАТИ С времена на време. ПОСЕТИОЦИ ИМАЈУ ПОТВРЂИВУ ДУЖНОСТ, КАО ДЕО РАЗМАТРАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИСТУП БреастЕнханцементПиллс.орг, ДА СЕ ОБАВЕШТАВАЈУ О ТАКВИМ ПРОМЕНАМА ПРЕГЛЕДОМ ОВИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА СВАКИ ПУТ СВАКИ ПУТ.

СТРАНКЕ У УГОВОРУ О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА

Посетиоци, гледаоци, корисници, претплатници, чланови, филијале или купци, који се овде заједнички називају „Посетиоци“, су стране у овом уговору. Веб локација и њени власници и/или оператери су стране у овом уговору, који се у даљем тексту назива „Веб локација“.

КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА СА ОВОГ САЈТА

Осим ако нисте склопили изричит писмени уговор са овом веб-страницом о супротном, посетиоци, гледаоци, претплатници, чланови, филијале или купци немају право да користе ове информације у комерцијалном или јавном окружењу; немају право да га емитују, копирају, чувају, штампају, продају или објављују било који део садржаја ове веб странице. Приступањем садржају ове веб странице, сагласни сте са овим условом приступа и прихватате да је свако неовлашћено коришћење незаконито и да вас може подвргнути грађанским или кривичним казнама. Опет, Посетилац нема никаква права да користи садржај или његове делове, укључујући његове базе података, невидљиве странице, повезане странице, основни код или другу интелектуалну својину коју сајт може да садржи, из било ког разлога или за било коју употребу. Уважавајући чињеницу да може бити тешко измерити тачну штету која проистиче из кршења ове одредбе, Посетилац се слаже да власницима БреастЕнханцементПиллс.орг надокнади ликвидирану штету у износу од 100.000 УСД, или, ако се може израчунати, стварне трошкове и стварну штету због кршења ове одредбе, шта год је веће. Посетилац гарантује да он или она разуме да је прихватање ове одредбе услов за приступ БреастЕнханцементПиллс.орг и да приступ БреастЕнханцементПиллс.орг представља прихватање.

ВЛАСНИШТВО НА ВЕБ САЈТУ ИЛИ ПРАВО КОРИШЋЕЊА, ПРОДАЈЕ, ОБЈАВЉИВАЊА САДРЖАЈА ОВОГ САЈТА

Веб локација и њен садржај су у власништву или лиценцирани од стране власника веб локације. Материјал који се налази на веб локацији мора се сматрати власничким и заштићеним ауторским правима. Посетиоци немају никаква права на садржај сајта. Коришћење садржаја веб странице из било ког разлога је незаконито, осим ако није учињено уз изричити уговор или дозволу веб странице.

ХИПЕРВЕЗЕ ДО САЈТА, КОБРЕНДИРАЊЕ, „Уоквиривање“ И РЕФЕРЕНЦЕ САЈТА ЗАБРАЊЕНИ

Осим ако није изричито овлашћен од стране веб странице, нико не сме хиперлинковати овај сајт или његове делове (укључујући, али не ограничавајући се на, логотипе, жигове, брендирање или материјал заштићен ауторским правима) из било ког разлога. Штавише, није вам дозвољено да се позивате на УРЛ (адресу веб локације) ове веб странице или било коју страницу ове веб странице у било ком комерцијалном или некомерцијалном медију без наше изричите дозволе, нити вам је дозвољено да 'уоквирујете' сајт. Изричито се слажете да сарађујете са Веб-сајтом да бисте уклонили или деактивирали било које такве активности, и да сте одговорни за сву штету насталу кршењем ове одредбе. Уважавајући чињеницу да може бити тешко квантифицирати тачну штету која проистиче из кршења ове одредбе, сагласни сте да ћете власницима БреастЕнханцементПиллс.орг надокнадити ликвидирану штету у износу од 100.000 УСД, или, ако се може израчунати, стварне трошкове и стварне штете због кршења ове одредбе, шта год је веће. Гарантујете да разумете да је прихватање ове одредбе услов за приступ БреастЕнханцементПиллс.орг и да приступ БреастЕнханцементПиллс.орг представља прихватање.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА САДРЖАЈ САЈТА

БреастЕнханцементПиллс.орг се одриче сваке одговорности за тачност садржаја који се појављује на БреастЕнханцементПиллс.орг, повезан са њим или помиње на БреастЕнханцементПиллс.орг. Посетиоци преузимају сав ризик у вези са гледањем, читањем, коришћењем или ослањањем на ове информације. Осим ако са нама нисте другачије склопили изричит уговор у супротности, немате право да се ослањате на било коју информацију која је овде садржана као тачну. Ми не дајемо такву гаранцију.

ОДДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ЈЕ ВАШЕМ РАЧУНАРУ ИЛИ СОФТВЕРУ НАНОШЕНА ИНТЕРАКЦИЈОМ СА ОВОМ ВЕБ САЈТОМ ИЛИ ЊЕГОВИМ САДРЖАЈЕМ. ПОСЕТИЛАЦ ПРЕУЗИМА СВАКИ РИЗИК ОД ВИРУСА, ЦРВА ИЛИ ДРУГИХ КОРУПЦИЈСКИХ ФАКТОРА.

Не преузимамо никакву одговорност за штету на рачунарима или софтверу посетиоца или било које особе са којом посетилац накнадно комуницира због оштећеног кода или података који се ненамерно прослеђују рачунару посетиоца. Опет, посетилац прегледа и комуницира са овим сајтом, или банерима или искачућим прозорима или рекламама приказаним на њему, на сопствени ризик.

ОДДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРОАЗОВАНУ ПРЕУЗИМАЊЕМ

Посетилац преузима информације са овог сајта на сопствени ризик. Веб локација не гарантује да преузимања не садрже оштећене рачунарске кодове, укључујући, али не ограничавајући се на, вирусе и црве.

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Гледањем, коришћењем или интеракцијом на било који начин са овим сајтом, укључујући банере, рекламе или искачуће прозоре, преузимања, и као услов веб локације да омогући његово законито гледање, Посетилац се заувек одриче свих права на потраживања штете било које и сви описи засновани на било ком узрочном фактору који резултира било каквом могућом штетом, без обзира на то колико је одвратна или опсежна, физичка или емоционална, предвидива или непредвидива, било личне или комерцијалне природе. За било које јурисдикције које сада могу дозволити ова искључења наша максимална одговорност неће премашити износ који сте платили, ако постоји, за коришћење наше веб странице или услуге.

Поред тога, сагласни сте да нас нећете сматрати одговорним за било какву штету у вези са питањима која су ван наше контроле, укључујући, али не ограничавајући се на, Божја дела, рат, тероризам, побуну, немире, криминалне активности, природне катастрофе, прекид комуникација или инфраструктуре, рад несташице или поремећаји (укључујући незаконите штрајкове), несташице материјала и било који други догађај који није под нашом контролом.

ОДШТЕТА

Посетилац се слаже да ће нас у случају да проузрокује штету нама или трећој страни као резултат или у вези са коришћењем БреастЕнханцементПиллс.орг, посетилац обештетити за, и, ако је применљиво, бранити нас од свих захтева за накнаду штете.

ПОДНЕСКЕ

Посетилац је сагласан као услов за гледање да се свака комуникација између Посетиоца и Веб странице сматра подношењем. Сви поднесци, укључујући њихове делове, графику садржану у њима, или било који садржај поднеска, постаће ексклузивно власништво веб странице и могу се користити, без даље дозволе, за комерцијалну употребу без додатног разматрања било које врсте. Посетилац је сагласан да само преноси те информације Веб сајту, које жели да заувек дозволи да Веб сајт користи на било који начин како сматра прикладним. „Поднесци“ су такође одредба Политике приватности.

ОБЈАВА

Посетиоцу није потребно давање било каквог додатног обавештења из било ког разлога и Посетилац изричито гарантује разумевање да се право на обавештење одриче као услов за дозволу прегледа или интеракције са веб-сајтом.

СПОРОВИ

Као део разматрања које Веб локација захтева за гледање, коришћење или интеракцију са овом веб-страницом, Посетилац се слаже да користи обавезујућу арбитражу за било коју тврдњу, спор или контроверзу (“ПОТУЖБА”) било које врсте (било у уговору, деликту или на неки други начин) који произилазе из или у вези са овом куповином овог производа, укључујући проблеме са тражењем, проблеме приватности и услове коришћења.

Арбитража ће се водити у складу са правилима Америчке арбитражне асоцијације која су на снази на дан подношења спора Америчком удружењу за арбитражу. Информације о Америчком удружењу за арбитражу, његовим правилима и облицима доступне су у Америчком удружењу за арбитражу, 335 Мадисон Авенуе, Флоор 10, Нев Иорк, Нев Иорк, 10017-4605. Саслушање ће се одржати у граду или округу власника БреастЕнханцементПиллс.орг.

Ни у ком случају гледалац, посетилац, члан, претплатник или купац немају право да иду на суд или да им се суди порота. Гледалац, посетилац, члан, претплатник или купац неће имати право да се ангажује у откривању пре суђења осим на начин предвиђен правилима; нећете имати право да учествујете као представник или члан било које класе тужилаца у вези са било којим захтевом који је предмет арбитраже; одлука арбитра ће бити коначна и обавезујућа са ограниченим правом жалбе.

Преовладавајућој странци ће друга страна надокнадити све и све трошкове повезане са арбитражом у спору, укључујући адвокатске таксе, таксе за наплату, истражне трошкове, путне трошкове.

НАДЛЕЖНОСТ И МЕСТО

Ако се било која ствар у вези са овом куповином изнесе пред суд, пре или после арбитраже, гледалац, посетилац, члан, претплатник или купац се слаже да је једина и одговарајућа јурисдикција држава и град наведени у контакт информацијама власника веба осим ако није другачије наведено. У случају да се парница води на савезном суду, одговарајући суд ће бити најближи савезни суд власнику адресе БреастЕнханцементПиллс.орг.

ВАЖЕЋИ ЗАКОН

Гледалац, посетилац, члан, претплатник или корисник сагласни су да ће примењиви закон, у свим случајевима, бити закон државе власника БреастЕнханцементПиллс.орг.

Show Buttons
Hide Buttons