PALUN LUGEGE JA LUGEGE BRASTENHANCEMENTPILLS.ORG KASUTUSTINGIMUSI!

BreastEnhancementPills.org NÕUAB AADME BreastEnhancementPills.org KASUTAMISE LUBAMISEKS JA TINGIMUSENA KAALUSTADA.

SELLELE SAIDILE JUURDEDES VÕI KASUTAMISES KINNITATE, ET TEIL ON TÄIELIK VOLITUS ENDA, KOLMANDA OSAPOOLE, ETTEVÕTTE VÕI JURIIDILISE ISIKKUDE SIDUSTAMISEKS NING TEIE KASUTAMIST JA/VÕI SUHTLIKULT KASUTATAKSE KA SEDA KORRALDAKU SAITI MOODUSTAB TEIE KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTE NING MUUD LEPINGUD, MIDA VÕIME SAIDILE POSTITADA, LUGEMINE JA NÕUSTUMINE.

VAATADES, KÜLASTADES, KASUTAMISES VÕI SELLEGA BreastEnhancementPills.org VÕI SELLEL KUJUTAVATE BANNERITE, HÜPIKKUDE VÕI REKLAAMIDEGA SUHTLUSTEGA NÕUSTUTE KÕIGI SELLE BreastEnhancementPills.orgi tingimused. .

BreastEnhancementPills.org KEELAB KONKREETSELT JUURDEPÄÄSU KÕIGILE ISIKULE, MIS ON HÕLMATUD 1998. AASTA LASTE ONLINE-PRIVAATSUSE KAITSE SEADUSEGA (COPPA).

BreastEnhancementPills.org JÄTAB ÕIGUSE KEELDADA IGAL SEADUSLIKUL PÕHJUSEL IGAL ISIKUL VÕI VAATAJAL JUURDEPÄÄS. PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSTE ALUSEL, MIDA VAATAMISE TINGIMUSENA NÕUSTATE, ON VASTUSEL BreastEnhancementPills.org LUBATUD ANDMETE JA TEABE VÄLISTAMISE EESMÄRGIL NING PALJUD MUUD KASUTUSED KOGUDA JA SALVESTA.

KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED VÕIVAD AEG-ALT MUUTUDA. KÜLASTAJATEL ON OSA KOHUSTUSEST JUURDE JUURDE HAKKAMISEKS BreastEnhancementPills.org, HOIDDA END SELLISTE MUUDATUSTE KOHTA KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED LÄBIVAATAMISE kaudu BreastEnhancementPills.org.

KASUTUSTINGIMUSTE LEPINGU POOLED

Selle lepingu osapooled on külastajad, vaatajad, kasutajad, tellijad, liikmed, sidusettevõtted või kliendid, keda siin nimetatakse ühiselt külastajateks. Veebileht ja selle omanikud ja/või operaatorid on selle lepingu osapooled, mida siin nimetatakse "veebisaidiks".

SELLEL VEEBISAIDIL PÄREVA TEABE KASUTAMINE

Kui te ei ole selle veebisaidiga sõlminud selgesõnalist kirjalikku lepingut vastupidise kohta, pole külastajatel, vaatajatel, tellijatel, liikmetel, sidusettevõtetel ega klientidel õigust seda teavet kasutada ärilises või avalikus keskkonnas; neil ei ole õigust seda levitada, kopeerida, salvestada, printida, müüa ega avaldada selle veebisaidi sisu mis tahes osa. Selle veebisaidi sisule juurde pääsedes nõustute selle juurdepääsutingimustega ja tunnistate, et igasugune volitamata kasutamine on ebaseaduslik ja võib teile määrata tsiviil- või kriminaalkaristused. Jällegi pole Külastajal õigusi kasutada sisu või selle osi, sealhulgas selle andmebaase, nähtamatud lehti, lingitud lehti, aluseks olevat koodi või muud intellektuaalset omandit, mida sait võib sisaldada, mis tahes põhjusel või mis tahes otstarbel. Tunnistades tõsiasja, et selle sätte rikkumisest tulenevate kahjude täpset suurust võib olla raske mõõta, nõustub Külastaja hüvitama BreastEnhancementPills.org omanikele leppetrahvi summas 100 000 USA dollarit või, kui seda saab arvutada, tegelikud kulud ja tegelikud kahjud selle sätte rikkumise eest, olenevalt sellest, kumb on suurem. Külastaja garanteerib, et ta mõistab, et selle sättega nõustumine on BreastEnhancementPills.org-ile juurdepääsu tingimus ja juurdepääs BreastEnhancementPills.org-ile tähendab nõustumist.

VEEBISAIDI OMANDID VÕI SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISE, MÜÜA, AVALDAMISE ÕIGUS

Veebileht ja selle sisu kuuluvad veebisaidi omanikule või on selle litsentsitud. Eeldatakse, et veebisaidil sisalduv materjal on varaline ja autoriõigusega kaitstud. Külastajatel ei ole saidi sisu suhtes mingeid õigusi. Veebisaidi sisu kasutamine mis tahes põhjusel on ebaseaduslik, välja arvatud juhul, kui seda tehakse selgesõnalise lepingu või veebisaidi loaga.

SAIDI HÜPERLINKIMINE, KAASBRÄNDI ANDMINE, RAAMIMINE JA SAIDI VIIDAMINE KEELATUD

Kui veebisait ei ole sõnaselgelt lubanud, ei tohi keegi seda saiti ega selle osi (sealhulgas, kuid mitte ainult, logotüüpe, kaubamärke, kaubamärke või autoriõigustega kaitstud materjale) oma saidile mingil põhjusel hüperlinkida. Lisaks ei tohi teil ilma meie selgesõnalise loata viidata selle veebisaidi URL-ile (veebisaidi aadressile) või selle veebisaidi ühelegi lehele mis tahes kommerts- või mitteärilises meedias, samuti ei ole teil lubatud saiti "raamida". Nõustute konkreetselt veebisaidiga koostööd tegema selliste tegevuste eemaldamiseks või desaktiveerimiseks ning vastutate kõigi selle sätte rikkumisest tulenevate kahjude eest. Tunnistades tõsiasja, et selle sätte rikkumisest tulenevat kahju täpset suurust võib olla keeruline kindlaks määrata, nõustute hüvitama BreastEnhancementPills.org omanikele leppetrahvi summas 100 000 USA dollarit või, kui seda saab arvutada, tegelikud kulud ja tegelikud kahjud selle sätte rikkumise eest, olenevalt sellest, kumb on suurem. Garanteerite, et mõistate, et selle sättega nõustumine on BreastEnhancementPills.org-ile juurdepääsu tingimus ja juurdepääs BreastEnhancementPills.org-ile tähendab nõustumist.

SAIDI SISU KOHTA LAHTIÜTLEMINE

BreastEnhancementPills.org ei võta endale vastutust saidil BreastEnhancementPills.org kuvatava, sellel lingitud või saidil mainitud sisu täpsuse eest. Külastajad võtavad kõik selle teabe vaatamise, lugemise, kasutamise või sellele tuginemisega seotud riskid. Kui te pole meiega muul viisil sõlminud selgesõnalist vastupidist lepingut, ei ole teil õigust loota, et siin sisalduv teave on täpne. Me ei anna sellist garantiid.

LAHTIÜTLEMINE SELLE VEEBISAIDI VÕI SELLE SISUGA SUHTLEMISEST TEIE ARVUTILE VÕI TARKVARALE TEKITATUD KAHJU KOHTA. KÜLASTAJA VÕTAB KÕIK VIIRUSTE, USSIDE VÕI MUUDE RAKUSTAVATE TEGURITE RISKI.

Me ei vastuta külastaja arvutile või tarkvarale või mis tahes isikule, kellega külastaja hiljem suhtleb, tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud rikutud koodist või andmetest, mis on kogemata külastaja arvutisse edastatud. Jällegi vaatab külastaja seda saiti või sellel kuvatavaid bännereid või hüpikaknaid või reklaame ja suhtleb nendega omal vastutusel.

ALLALAADIMISTEST TEHTUD KAHJU KOHTA

Külastaja laadib sellelt saidilt teavet omal vastutusel. Veebisait ei garanteeri, et allalaaditavad failid ei sisalda rikkuvaid arvutikoode, sealhulgas, kuid mitte ainult, viiruseid ja usse.

VASTUTUSE PIIRANG

Vaadates, kasutades või suheldes mis tahes viisil seda saiti, sealhulgas bännereid, reklaame või hüpikaknaid, allalaadimisi, ja kui veebisaidi tingimuseks on tema seaduslik vaatamine, loobub Külastaja igaveseks kõigist õigustest esitada kahjunõudeid. ja kõik kirjeldused, mis põhinevad mis tahes põhjuslikel teguritel, mis põhjustavad mis tahes võimalikku kahju, olenemata sellest, kui kohutav või ulatuslik, kas füüsiline või emotsionaalne, ettenähtav või ettenägematu, isikliku või ärilise iseloomuga. Mis tahes jurisdiktsiooni puhul, mis võib nüüd neid välistusi lubada, ei ületa meie maksimaalne vastutus teie poolt meie veebisaidi või teenuse kasutamise eest makstavat summat.

Lisaks nõustute mitte võtma meid vastutavaks kahjude eest, mis on seotud meie kontrolli alt sõltumatute probleemidega, sealhulgas, kuid mitte ainult, jumalateod, sõda, terrorism, ülestõus, rahutused, kuritegelik tegevus, looduskatastroofid, side- või infrastruktuurihäired, tööjõud. puudused või häired (sealhulgas ebaseaduslikud streigid), materjalide nappus ja muud sündmused, mis ei ole meie kontrolli all.

HÜVITAMINE

Külastaja nõustub, et kui ta tekitab BreastEnhancementPills.org kasutamise tõttu või sellega seotud kahju meile või kolmandale osapoolele, hüvitab Külastaja meile kõik kahjunõuded ja kaitseb meid vajaduse korral nende eest.

ESITAMISED

Külastaja nõustub vaatamise tingimusena, et mis tahes suhtlust Külastaja ja veebisaidi vahel loetakse esitamiseks. Kõik esildised, sealhulgas nende osad, sellel olev graafika või esitluse mis tahes sisu, saavad veebisaidi ainuomandiks ja neid võib ilma täiendava loata kasutada äriliseks kasutamiseks ilma igasuguse täiendava kaaluta. Külastaja nõustub edastama veebisaidile ainult seda teavet, mida ta soovib igavesti lubada veebisaidil kasutada mis tahes viisil, mida ta õigeks peab. „Esitlused” on samuti privaatsuspoliitika säte.

MÄRKUS

Külastajale ei ole vaja mingil põhjusel täiendavat teadet anda ja Külastaja garanteerib sõnaselgelt arusaamise, et veebisaidi vaatamise või sellega suhtlemise loa tingimusena loobutakse teatamisõigusest.

VAIDLUSED

Osana kaalutlustest, mida veebisait nõuab selle veebisaidi vaatamiseks, kasutamiseks või sellega suhtlemiseks, nõustub Külastaja kasutama siduvat vahekohtumenetlust mis tahes nõude, vaidluse või vaidluse ("NÕUE") korral (olgu see lepingust, deliktiõigusest või muust). mis tulenevad sellest ostust, selle tootega või on sellega seotud, sealhulgas müügipakkumiste, privaatsusprobleemide ja kasutustingimustega seotud probleemid.

Vahekohtumenetlus viiakse läbi vastavalt Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni reeglitele, mis kehtivad vaidluse American Arbitration Associationile esitamise päeval. Teave Ameerika Arbitraažiliidu, selle reeglite ja vormide kohta on saadaval Ameerika Arbitraažiliidu aadressil 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Kuulamine toimub saidi BreastEnhancementPills.org omaniku linnas või maakonnas.

Mingil juhul ei ole vaatajal, külastajal, liikmel, tellijal ega kliendil õigust pöörduda kohtusse ega anda vandekohtunikku. Vaatajal, külastajal, liikmel, tellijal või kliendil ei ole õigust osaleda kohtueelsel avastamisel, välja arvatud reeglites sätestatud juhtudel; teil ei ole õigust osaleda ühegi kaebuse esitajate rühma esindaja või liikmena, mis on seotud mis tahes vahekohtule alluva nõudega; vahekohtuniku otsus on lõplik ja siduv piiratud edasikaebamisõigusega.

Võitnud poolele hüvitab teine ​​pool kõik vaidluse vahekohtuga seotud kulud, sealhulgas advokaaditasud, sissenõudmistasud, uurimistasud, reisikulud.

JURISDIKTSIOON JA KOHT

Kui mõni selle ostuga seotud küsimus esitatakse enne või pärast vahekohtumenetlust kohtusse, nõustub vaataja, külastaja, liige, tellija või klient, et ainsaks ja õigeks jurisdiktsiooniks on kontaktandmetes märgitud osariik ja linn. veebiomanikust, kui siin pole teisiti märgitud. Kui kohtuvaidlus on föderaalkohtus, on õige kohus saidi BreastEnhancementPills.org omanikule lähim föderaalkohus.

KOHALDATAV SEADUS

Vaataja, külastaja, liige, tellija või klient nõustub, et kohaldatav seadus on kõigil juhtudel BreastEnhancementPills.org omaniku osariigi seadus.

Show Buttons
Hide Buttons