LUE JA LUE BRASTENHANCEMENTPILLS.ORG:N KÄYTTÖEHDOT!

BreastEnhancementPills.org EDELLYTTÄÄ HARKITSEMISTA KÄYTTÖÄ KÄYTTÄJÄN BreastEnhancementPills.org:n EHDOTUKSENA.

KÄYTTÄMÄLLÄ TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA ILMOITTAAT, ETTÄ SINULLA ON TÄYDELLINEN VALTUUTUS SITOA ITSESI, KOLMANSAN OSAPUOLEN, YRITYKSEN TAI OIKEUDELLISEN yksikön suhteen, JA ETTÄ KÄYTTÖSI JA/TAI VUOROVAIKUTUKSISI KÄYTETÄÄN MYÖS SIJOITUKSEN KANSSA. SIVUSTO MUODOSTAA SINUN, ETTÄ OLET LUKENUT JA HYVÄKSYNYT NÄMÄKÄYTTÖEHDOT SEKÄ MUUT SOPIMUKSET, JOTKA VOIME JULKAA SIVUSTOLLA.

KATSOMALLA, KÄYTTÄMÄLLÄ, KÄYTTÄMÄLLÄ TAI OLLA VUOROKOHTIA SIELLÄ BreastEnhancementPills.org TAI MINKÄÄN SIELLÄ NÄYTETTYN BANNERIN, POPNANANANASTOIDEN TAI MAINOKSEN KANSSA, HYVÄKSYT KAIKKI TÄMÄN KÄYTTÖEHDON JA KÄYTTÖEHDON EHDOT. .

BreastEnhancementPills.org KIELÄÄ ERITYISESTI KÄYTÖSTÄ KAIKILLE YKSILÖLLE, JOTKA ON KÄYTETTY VUODEN 1998 LASTEN VERKKOSUOJAUSLAKIIN (COPPA).

BreastEnhancementPills.org PIDÄTÄÄ OIKEUDEN ESTÄÄ KÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÄJÄLTÄ TAI KATSAJOILTA MISSÄÄN LAILLISISTA SYYTTÄ. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖN EHDOT, JOTKA HYVÄKSYT KATSELUA KOSKEVAT EHDOT, BreastEnhancementPills.org ON SALLITU KERÄÄ JA SALLITTAA DATOJA JA TIEDOT POISsulkemistarkoituksessa JA MONIIN MUUN KÄYTTÖÄ VARTEN.

TÄMÄ KÄYTTÖEHDOT SOPIMUS VOIVAT MUUTTUU AJAN. KÄVIJÄILLÄ ON MYÖSTÄVÄ VELVOLLISUUS, OSAAN BreastEnhancementPills.org-sivustolle KÄYTTÖLUPAA KOSKEVAT HARKINNAT, PIDÄTTÄ ITSE TÄLLAISISTA MUUTOKSEISTA TARKASTAmalla NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT BreastEnhancementPills.orgenhancenchment.

KÄYTTÖEHTOSOPIMUKSEN OSAPUOLET

Vierailijat, katsojat, käyttäjät, tilaajat, jäsenet, tytäryhtiöt tai asiakkaat, joita kutsutaan tässä yhteisesti "Vierailijoiksi", ovat tämän sopimuksen osapuolia. Sivusto ja sen omistajat ja/tai operaattorit ovat tämän sopimuksen osapuolia, joihin viitataan tässä nimellä "verkkosivusto".

TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TIETOJEN KÄYTTÖ

Ellei et ole tehnyt nimenomaista kirjallista sopimusta tämän verkkosivuston kanssa toisin, vierailijoilla, katsojilla, tilaajilla, jäsenillä, tytäryhtiöillä tai asiakkailla ei ole oikeutta käyttää näitä tietoja kaupallisessa tai julkisessa ympäristössä; heillä ei ole oikeutta lähettää sitä, kopioida, tallentaa, tulostaa, myydä tai julkaista mitään osia tämän verkkosivuston sisällöstä. Käyttämällä tämän verkkosivuston sisältöä hyväksyt nämä käyttöehdot ja hyväksyt, että kaikki luvaton käyttö on laitonta ja voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Jälleenkään kävijällä ei ole minkäänlaista oikeutta käyttää sisältöä tai sen osia, mukaan lukien sen tietokannat, näkymätön sivut, linkitetyt sivut, taustalla oleva koodi tai muu immateriaaliomaisuus, jonka sivusto voi sisältää, mistä tahansa syystä tai mihin tahansa tarkoitukseen. Tiedostaakseen sen tosiasian, että tämän määräyksen rikkomisesta aiheutuvien vahinkojen tarkan määrän määrittäminen voi olla vaikeaa, Vierailija suostuu korvaamaan BreastEnhancementPills.org:n omistajille 100 000 Yhdysvaltain dollarin sopimussakot tai, jos se voidaan laskea, tämän määräyksen rikkomisesta aiheutuvat todelliset kustannukset ja todelliset vahingot sen mukaan, kumpi on suurempi. Vierailija takaa, että hän ymmärtää, että tämän ehdon hyväksyminen on ehto BreastEnhancementPills.org-sivustolle pääsylle ja että pääsy BreastEnhancementPills.org-sivustolle merkitsee hyväksyntää.

VERKKOSIVUSTON OMISTUSOIKEUS TAI OIKEUS KÄYTTÖ-, MYYNTI-, JULKAISEMINEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTOON

Sivusto ja sen sisältö ovat sivuston omistajan omistuksessa tai lisenssillä. Sivuston sisältämän materiaalin on oletettava olevan omistusoikeutta ja tekijänoikeuksilla suojattua. Vierailijoilla ei ole minkäänlaisia ​​oikeuksia sivuston sisältöön. Sivuston sisällön käyttö mistä tahansa syystä on laitonta, ellei sitä ole tehty nimenomaisella sopimuksella tai verkkosivuston luvalla.

HYPERLINKITTÄMINEN SIVUSTOON, YHTEISTYÖBrändäys, "KEHYTYS" JA VIITAUSSIVU KIELLETTY

Ellei verkkosivustolta ole nimenomaista lupaa, kukaan ei saa hyperlinkkeä tätä sivustoa tai sen osia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, logot, tavaramerkit, tuotemerkit tai tekijänoikeudella suojattu materiaali) omaansa mistään syystä. Lisäksi et saa viitata tämän verkkosivuston URL-osoitteeseen (verkkosivuston osoitteeseen) tai millekään tämän verkkosivuston sivulle missään kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mediassa ilman nimenomaista lupaamme, etkä myöskään saa "kehystää" sivustoa. Suostut erityisesti tekemään yhteistyötä verkkosivuston kanssa tällaisten toimintojen poistamiseksi tai deaktivoimiseksi ja olet vastuussa kaikista tämän määräyksen rikkomisesta aiheutuvista vahingoista. Tunnistaen sen tosiasian, että tämän määräyksen rikkomisesta aiheutuvien vahinkojen tarkan määrän määrittäminen voi olla vaikeaa, suostut maksamaan BreastEnhancementPills.org:n omistajille 100 000 Yhdysvaltain dollarin sopimussakko tai, jos se voidaan laskea, tämän määräyksen rikkomisesta aiheutuvat todelliset kustannukset ja todelliset vahingot sen mukaan, kumpi on suurempi. Vakuutat ymmärtäväsi, että tämän ehdon hyväksyminen on BreastEnhancementPills.org-sivuston käytön ehto ja että pääsy BreastEnhancementPills.org-sivustolle merkitsee hyväksyntää.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ

BreastEnhancementPills.org irtisanoutuu kaikesta vastuusta BreastEnhancementPills.org-sivustossa näkyvän, linkitettynä tai siinä mainitun sisällön oikeellisuudesta. Vierailijat ottavat kaiken riskin, joka liittyy näiden tietojen katseluun, lukemiseen, käyttöön tai luottamiseen. Jos et ole muuten tehnyt nimenomaista päinvastaista sopimusta kanssamme, sinulla ei ole oikeutta luottaa mihinkään tässä annettuun tietoon. Emme myönnä tällaista takuuta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE TIETOKONEELESI TAI OHJELMISTOASI AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KANSSA. KÄYTTÄJÄ OTTAA KAIKEN VIRUSIEN, MATOJEN TAI MUIDEN TULOTTUVIEN TEKIJIEN RISKIN.

Emme ota vastuuta vierailijan tai muun henkilön, jonka kanssa vierailija myöhemmin kommunikoi, tietokoneille tai ohjelmistoille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat vahingossa vierailijan tietokoneelle välittyneen koodin tai datan vioittumisesta. Jälleen vierailija katselee tätä sivustoa tai siellä näkyviä bannereita tai ponnahdusikkunoita tai mainoksia ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa omalla vastuullaan.

LATAUSTEN AIHEUTTAMA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Vierailija lataa tietoja tältä sivustolta omalla vastuullaan. Verkkosivusto ei takaa, että lataukset eivät sisällä korruptoivia tietokonekoodeja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, viruksia ja matoja.

VASTUUN RAJOITUS

Tarkastelemalla, käyttämällä tai olemaan vuorovaikutuksessa tämän sivuston kanssa millään tavalla, mukaan lukien bannerit, mainokset tai ponnahdusikkunat, lataukset, ja verkkosivuston ehtona, että hän sallii hänen laillisen katselun, vierailija luopuu ikuisesti kaikista oikeuksistaan ​​vahingonkorvausvaatimuksiin. ja kaikki kuvaukset, jotka perustuvat mihin tahansa syy-tekijään, joka johtaa mihin tahansa mahdolliseen vahinkoon, riippumatta siitä, kuinka kauheaa tai laajaa, olipa se fyysistä tai emotionaalista, ennakoitavissa tai ennalta arvaamatonta, olipa se luonteeltaan henkilökohtainen tai kaupallinen. Kaikilla lainkäyttöalueilla, jotka voivat nyt sallia nämä poikkeukset, enimmäisvastuumme ei ylitä summaa, jonka maksat verkkosivustomme tai palvelumme käyttämisestä.

Lisäksi sitoudut olemaan vastuussa vahingoista, jotka liittyvät meidän hallinnassamme oleviin asioihin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Jumalan teot, sota, terrorismi, kapina, mellakat, rikollinen toiminta, luonnonkatastrofit, viestintä- tai infrastruktuurihäiriöt, työvoima puutteet tai häiriöt (mukaan lukien laittomat lakot), materiaalipula ja kaikki muut tapahtumat, jotka eivät ole meidän hallinnassamme.

KORVAUS

Vierailija hyväksyy, että jos hän aiheuttaa vahinkoa meille tai kolmannelle osapuolelle BreastEnhancementPills.org-sivuston käytön seurauksena tai liittyy siihen, Vierailija korvaa meidät kaikista vahingonkorvausvaatimuksista ja tarvittaessa puolustaa meitä niitä vastaan.

LÄHETYKSET

Vierailija hyväksyy katselun ehtona, että kaikki Vierailijan ja Verkkosivuston välinen viestintä katsotaan lähetykseksi. Kaikista lähetyksistä, mukaan lukien niiden osat, niiden sisältämä grafiikka tai mikä tahansa lähetyksen sisältö, tulee verkkosivuston yksinomaista omaisuutta, ja niitä voidaan käyttää ilman erillistä lupaa kaupalliseen käyttöön ilman minkäänlaista lisäharkintaa. Vierailija sitoutuu välittämään verkkosivustolle vain kyseiset tiedot, joita hän haluaa ikuisesti sallia Verkkosivuston käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. "Tilaukset" on myös tietosuojakäytännön ehto.

ILMOITUS

Vierailijalle ei vaadita minkäänlaista lisäilmoitusta mistään syystä, ja Vierailija takaa nimenomaisesti ymmärtävänsä, että ilmoitusoikeudesta luovutaan ehdoksi luvan saamiseksi tarkastella verkkosivustoa tai olla vuorovaikutuksessa sen kanssa.

KIISTAA

Osana vastiketta, jonka Verkkosivusto vaatii tämän verkkosivuston katselemiseen, käyttämiseen tai vuorovaikutukseen sen kanssa, Vierailija sitoutuu käyttämään sitovaa välimiesmenettelyä minkä tahansa vaatimuksen, riidan tai kiistan ("VAATIMUS") osalta (joko sopimus, vahingonkorvausvelvollisuus tai muu). jotka johtuvat tästä ostosta, tästä tuotteesta tai liittyvät siihen, mukaan lukien tarjouskysymykset, tietosuojaongelmat ja käyttöehdot.

Välimiesmenettely suoritetaan American Arbitration Associationin sääntöjen mukaisesti, jotka ovat voimassa sinä päivänä, jona riita saatetaan American Arbitration Associationin käsiteltäväksi. Tietoja American Arbitration Associationista, sen säännöistä ja lomakkeista on saatavilla American Arbitration Associationista, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Kuuleminen järjestetään BreastEnhancementPills.org-sivuston omistajan kaupungissa tai läänissä.

Katsojalla, vierailijalla, jäsenellä, tilaajalla tai asiakkaalla ei missään tapauksessa ole oikeutta mennä tuomioistuimeen tai saada valamiehistön oikeudenkäyntiä. Katsojalla, vierailijalla, jäsenellä, tilaajalla tai asiakkaalla ei ole oikeutta osallistua esitutkintaan paitsi säännöissä toisin; sinulla ei ole oikeutta osallistua minkään välimiesmenettelyn kohteena olevaan kanteeseen liittyvän kantajaryhmän edustajana tai jäsenenä; välimiehen päätös on lopullinen ja sitova rajoitetuin valitusoikeuksin.

Toinen osapuoli korvaa voittajalle kaikki riidan välimiesmenettelyyn liittyvät kulut, mukaan lukien asianajajapalkkiot, perintäpalkkiot, tutkintamaksut ja matkakulut.

TOIMINTAALA JA PAIKKA

Jos mikä tahansa tätä ostoa koskeva asia viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi ennen välimiesmenettelyä tai sen jälkeen, katsoja, vierailija, jäsen, tilaaja tai asiakas hyväksyy, että ainoa ja oikea toimivalta on yhteystiedoissa ilmoitettu valtio ja kaupunki verkon omistajalta, ellei toisin mainita. Jos oikeudenkäynti on liittovaltion tuomioistuimessa, oikean tuomioistuimen on oltava BreastEnhancementPills.org-osoitteen omistajaa lähin liittovaltion tuomioistuin.

SOVELLETTAVA LAKI

Katsoja, vierailija, jäsen, tilaaja tai asiakas hyväksyy, että sovellettava laki on kaikissa tapauksissa BreastEnhancementPills.org:n omistajan valtion laki.

Show Buttons
Hide Buttons