VENNLIGST LES OG LES VILKÅR FOR BRUK AV BREASTENHANCEMENTPILLS.ORG!

BreastEnhancementPills.org KREVER HENSYN FOR OG SOM EN BETINGELSE FOR Å TILLATE DIN BRUK AV BreastEnhancementPills.org.

VED Å GÅ TIL ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET REPRENTERER DU AT DU HAR FULL MYNDIGHET TIL Å HANDLE FOR Å BINDE DEG SELV, ENHVER TREDJEPART, SELSKAP ELLER JURIDISK ENHET, OG AT DIN BRUK OG/ELLER INTERAKSJON, SAMT FORTSETTE MED, NETTSTEDET UTGJØR AT DU HAR LEST OG GODTET DISSE BRUKSVILKÅRENE SAMT ANDRE AVTALER SOM VI KAN LESTE PÅ SIDEN.

VED Å SE, BESØKE, BRUKE ELLER SAMhandle MED BreastEnhancementPills.org ELLER MED EVENTUELLE BANNER, POP-UP ELLER ANNONSER SOM VISES PÅ DET, GODTAR DU ALLE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK AV BRUK. .

BreastEnhancementPills.org NEKKER SPESIFIKKE TILGANG TIL ENHVER INDIVID SOM DEKKES AV BARNENS ONLINE PERSONVERN (COPPA) AV 1998.

BreastEnhancementPills.org FORBEHOLDER RETTEN TIL Å NETE TILGANG TIL ENHVER PERSON ELLER SEERE AV ENHVER LOVLIG GRUNN. I HENHOLD TIL VILKÅRENE I PERSONVERNSPOLITIKKEN, SOM DU GODTAR SOM BETINGELSE FOR VISNING, ER BreastEnhancementPills.org LOV TIL Å SAMLE IN OG LAGRE DATA OG INFORMASJON FOR UTSLUTNINGSFORMÅL OG FOR MANGE ANDRE BRUK.

DENNE AVTALEN FOR BRUK KAN ENDRE FRA TID TIL ANDRE. BESØKENDE HAR EN BEKRÆFTELSE PLIKT, SOM EN DEL AV VURDERINGEN FOR TILLATELSE TIL Å FÅ TILGANG TIL BreastEnhancementPills.org, TIL Å HOLDE SEG INFORMERT OM SLIKE ENDRINGER VED Å GJENNE DENNE VILKÅR-SIDEN HVER GANG DE BESØKER BreastillEnh.organcementP.

PARTER I AVTALEN FOR BRUK AV BETINGELSER

Besøkende, seere, brukere, abonnenter, medlemmer, tilknyttede selskaper eller kunder, samlet her referert til som "Besøkende", er parter i denne avtalen. Nettstedet og dets eiere og/eller operatører er parter i denne avtalen, her referert til som "Nettsted".

BRUK AV INFORMASJON FRA DENNE NETTSIDEN

Med mindre du har inngått en uttrykkelig skriftlig kontrakt med dette nettstedet om det motsatte, har besøkende, seere, abonnenter, medlemmer, tilknyttede selskaper eller kunder ingen rett til å bruke denne informasjonen i kommersielle eller offentlige omgivelser; de har ingen rett til å kringkaste det, kopiere det, lagre det, skrive det ut, selge det eller publisere noen deler av innholdet på denne nettsiden. Ved å få tilgang til innholdet på denne nettsiden godtar du denne tilgangsbetingelsen og du erkjenner at all uautorisert bruk er ulovlig og kan utsette deg for sivile eller strafferettslige straffer. Igjen, Besøkende har ingen rettigheter overhodet til å bruke innholdet i eller deler av det, inkludert databaser, usynlige sider, lenkede sider, underliggende kode eller annen intellektuell eiendom som nettstedet kan inneholde, uansett årsak eller for enhver bruk. I erkjennelse av det faktum at det kan være vanskelig å tallfeste de eksakte skadene som oppstår ved brudd på denne bestemmelsen, samtykker besøkende til å kompensere eierne av BreastEnhancementPills.org med likviditetsbeløp på USD 100 000, eller, hvis det kan beregnes, faktiske kostnader og faktiske skader for brudd på denne bestemmelsen, avhengig av hva som er størst. Besøkende garanterer at han eller hun forstår at aksept av denne bestemmelsen er en betingelse for å få tilgang til BreastEnhancementPills.org og at tilgang til BreastEnhancementPills.org utgjør aksept.

EIERSKAP AV NETTSTED ELLER RETT TIL Å BRUKE, SELGE, PUBLISERE INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET

Nettstedet og dets innhold eies eller lisensieres av nettstedets eier. Materialet på nettsiden må antas å være eiendomsbeskyttet og opphavsrettsbeskyttet. Besøkende har ingen rettigheter overhodet til innholdet på nettstedet. Bruk av nettstedinnhold uansett grunn er ulovlig med mindre det er gjort med uttrykkelig kontrakt eller tillatelse fra nettstedet.

HYPERKONKING TIL NETTSTED, CO-BRANDING, «RAMME» OG REFERANSE TIL NETTSTED FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig autorisert av nettstedet, kan ingen hyperlenke dette nettstedet, eller deler av det, (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale) til deres av noen grunn. Videre har du ikke lov til å referere til URL-en (nettstedsadressen) til denne nettsiden eller noen side på denne nettsiden i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten uttrykkelig tillatelse fra oss, og du har heller ikke lov til å "ramme" nettstedet. Du godtar spesifikt å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller deaktivere slike aktiviteter, og være ansvarlig for alle skader som oppstår ved brudd på denne bestemmelsen. I erkjennelse av det faktum at det kan være vanskelig å tallfeste de eksakte skadene som oppstår ved brudd på denne bestemmelsen, godtar du å kompensere eierne av BreastEnhancementPills.org med likviditetsbeløp på USD 100 000, eller, hvis det kan beregnes, faktiske kostnader og faktiske skader for brudd på denne bestemmelsen, avhengig av hva som er størst. Du garanterer at du forstår at aksept av denne bestemmelsen er en betingelse for å få tilgang til BreastEnhancementPills.org og at tilgang til BreastEnhancementPills.org utgjør aksept.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INNHOLD PÅ NETTSTEDEN

BreastEnhancementPills.org fraskriver seg ethvert ansvar for nøyaktigheten av innholdet som vises på, lenkes til på eller nevnes på BreastEnhancementPills.org. Besøkende påtar seg all risiko knyttet til å se, lese, bruke eller stole på denne informasjonen. Med mindre du på annen måte har inngått en uttrykkelig kontrakt om det motsatte med oss, har du ingen rett til å stole på at informasjonen her er nøyaktig. Vi gir ingen slik garanti.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET PÅ DATAMASKINEN ELLER PROGRAMVAREN DIN VED Å INTERAGERE MED DETTE NETTSTEDET ELLER DET INNHOLD. BESØKENDE PÅTAR ALL RISIKO FOR VIRUS, ORMER ELLER ANDRE KORRUPTERINGSFAKTORER.

Vi påtar oss intet ansvar for skade på datamaskiner eller programvare til den besøkende eller noen person den besøkende senere kommuniserer med fra korrupt kode eller data som ved et uhell sendes til den besøkendes datamaskin. Igjen, besøkende ser på og samhandler med dette nettstedet, eller bannere eller popup-vinduer eller annonser som vises på det, på egen risiko.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTNINGER

Besøkende laster ned informasjon fra dette nettstedet på egen risiko. Nettstedet gir ingen garanti for at nedlastinger er fri for korrupte datakoder, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

Ved å se, bruke eller samhandle på noen måte med dette nettstedet, inkludert bannere, reklame eller popup-vinduer, nedlastinger, og som en betingelse for nettstedet for å tillate lovlig visning, frasier den besøkende seg for alltid all rett til krav om skade på og all beskrivelse basert på en årsaksfaktor som resulterer i enhver mulig skade, uansett hvor grusom eller omfattende, enten fysisk eller følelsesmessig, forutsigbar eller uforutsigbar, enten personlig eller kommersiell. For alle jurisdiksjoner som nå kan tillate disse ekskluderingene, vil vårt maksimale ansvar ikke overstige beløpet du har betalt for å bruke nettstedet eller tjenesten vår.

I tillegg godtar du å ikke holde oss ansvarlige for eventuelle skader relatert til problemer utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, Guds handlinger, krig, terrorisme, opprør, opptøyer, kriminell aktivitet, naturkatastrofer, forstyrrelse av kommunikasjon eller infrastruktur, arbeid mangel eller forstyrrelser (inkludert ulovlige streiker), mangel på materialer og andre hendelser som ikke er innenfor vår kontroll.

ERSTATNING

Besøkende godtar at i tilfelle han forårsaker skade på oss eller en tredjepart som følge av eller relatert til bruken av BreastEnhancementPills.org, vil Besøkende holde oss skadesløs for, og, hvis aktuelt, forsvare oss mot, eventuelle erstatningskrav.

INNLEGG

Besøkende godtar som en betingelse for visning at all kommunikasjon mellom besøkende og nettsiden anses som en innsending. Alle innsendinger, inkludert deler derav, grafikk på dem, eller noe av innholdet i innsendingen, skal bli den eksklusive eiendommen til nettstedet og kan brukes, uten ytterligere tillatelse, til kommersiell bruk uten ytterligere hensyn av noe slag. Besøkende samtykker i å bare kommunisere denne informasjonen til nettstedet, som det for alltid ønsker å tillate nettstedet å bruke på en hvilken som helst måte den finner passende. "Innsendinger" er også en bestemmelse i personvernreglene.

LEGGE MERKE TIL

Det kreves ingen tilleggsvarsel av noe slag, uansett årsak, til besøkende, og besøkende garanterer uttrykkelig en forståelse av at retten til å varsle fravikes som en betingelse for tillatelse til å se eller samhandle med nettstedet.

TVISTER

Som en del av hensynet som Nettstedet krever for å se, bruke eller samhandle med dette nettstedet, samtykker Besøkende i å bruke bindende voldgift for ethvert krav, tvist eller kontrovers ("KRAV") av noe slag (enten i kontrakt, erstatningsrett eller annet) som oppstår fra eller er relatert til dette kjøpet, dette produktet, inkludert spørsmål om oppfordring, personvernproblemer og spørsmål om bruksvilkår.

Voldgift skal gjennomføres i henhold til reglene til American Arbitration Association som er i kraft på datoen en tvist sendes til American Arbitration Association. Informasjon om American Arbitration Association, dens regler og skjemaer er tilgjengelig fra American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Høringen vil finne sted i byen eller fylket til eieren av BreastEnhancementPills.org.

I intet tilfelle skal seeren, besøkende, medlemmet, abonnenten eller kunden ha rett til å gå til retten eller ha en juryrettssak. Seer, besøkende, medlem, abonnent eller kunde vil ikke ha rett til å delta i oppdagelse før rettssaken, med mindre det er angitt i reglene; du vil ikke ha rett til å delta som representant eller medlem av noen klasse av fordringshavere som gjelder krav som er underlagt voldgift; voldgiftsdommerens avgjørelse vil være endelig og bindende med begrenset rett til å anke.

Den rådende part skal dekkes av den andre parten for alle kostnader forbundet med tvistens voldgift, inkludert advokatsalærer, inkassogebyrer, etterforskningsgebyrer, reiseutgifter.

JURISDIKSJON OG STED

Hvis noen saker angående dette kjøpet skal bringes inn for en domstol, før eller etter voldgift, samtykker seeren, besøkende, medlem, abonnent eller kunde i at den eneste og riktige jurisdiksjonen er staten og byen som er erklært i kontaktinformasjonen av netteieren med mindre annet er spesifisert her. I tilfelle søksmål er i en føderal domstol, skal den rette domstolen være den nærmeste føderale domstolen til eieren av BreastEnhancementPills.orgs adresse.

GJELDENDE LOV

Seer, besøkende, medlem, abonnent eller kunde godtar at gjeldende lov som skal anvendes, i alle tilfeller skal være staten til eieren av BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons