CITIȚI ȘI CITIȚI TERMENII DE UTILIZARE A BREASTENHANCEMENTPILLS.ORG!

BreastEnhancementPills.org NECESITĂ LUATĂ ÎN VEDERE PENTRU ȘI CA O CONDIȚIE PENTRU A PERMITERE UTILIZAREA DVS. BreastEnhancementPills.org.

PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE DECLARAȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA DEPLINĂ DE A ACȚIONA PENTRU A VOI OBLIGA, ORICE TERȚ, COMPANIE SAU ENTITATE JURIDICA, ȘI CĂ UTILIZAREA ȘI/SAU INTERACȚIUNEA DVS. SITE-UL CONSTITUIE CITITUL DVS. ȘI AȚI ACORD CU ACESTE TERMENI DE UTILIZARE, PREMI CU ALTE ACORDURI PE CARE LE PUTEM POSTĂ PE SITE.

VIZIZIND, VIZIZAND, UTILIZAREA SAU INTERACŢIONAREA CU BreastEnhancementPills.org SAU CU ORICE BANNER, POP-UP SAU PUBLICITATE CARE APARE PE EL, SUNTEŢI DE ACORD CU TOATE PREVEDERIILE ACESTUI TERMENI DE UTILIZARE POLITICA ŞI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE ALE BreastEnhancement.org. .

BreastEnhancementPills.org RESPAZĂ ÎN SPECIAL ACCESUL ORICE INDIVID CARE ESTE ACCOPERIT DE LEGEA DE PROTECȚIA CONFIDENȚIALĂ A COPIILOR ONLINE (COPPA) DIN 1998.

BreastEnhancementPills.org Își REZERVĂ DREPTUL DE A REFIZE ACCESUL ORICE PERSOANE SAU VIZIONATOR PENTRU ORICE MOTIVE LEGAL. ÎN TERMENII POLITICII DE CONFIDENTIALITATE, PE CARE O ACCEPTATI CA CONDIȚIE PENTRU VIZUALIZARE, BreastEnhancementPills.org ARE PERMISĂ SĂ colecționeze și să stocheze DATE ȘI INFORMAȚII ÎN SCOPUL EXCLUZERII ȘI PENTRU MULTE ALTE UTILIZĂRI.

ACEST ACORD DE TERMENI DE UTILIZARE SE POATE MODIFICA DIN CAND ÎN CIMP. VISITATORII AU O DATORIE AFIRMATIVA, CA PARTE A CONSIDERAȚIEI PENTRU PERMISIUNEA DE A ACCESARE la BreastEnhancementPills.org, DE A SE ȚINE INFORMAȚI ÎN CAZUL DE ASTE MODIFICĂRI REVIZIND ACESTEA PAGINI DE TERMENI DE UTILIZARE DE FIECARE DATA DĂCĂ CAZĂ BreastEnhancementPills.

PĂRȚILE LA ACORDUL DE TERMENI DE UTILIZARE

Vizitatorii, spectatorii, utilizatorii, abonații, membrii, afiliații sau clienții, denumiți în mod colectiv aici „Vizitatori”, sunt părți la acest acord. Site-ul web și proprietarii și/sau operatorii săi sunt părți la acest acord, denumit în continuare „Site-ul web”.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DE PE ACEST SITE WEB

Cu excepția cazului în care ați încheiat un contract scris expres cu acest site web în sens contrar, vizitatorii, telespectatorii, abonații, membrii, afiliații sau clienții nu au dreptul de a utiliza aceste informații într-un cadru comercial sau public; nu au dreptul să o difuzeze, să o copieze, să o salveze, să o imprime, să o vândă sau să publice orice porțiune din conținutul acestui site web. Accesând conținutul acestui site, sunteți de acord cu această condiție de acces și luați la cunoștință că orice utilizare neautorizată este ilegală și vă poate supune sancțiunilor civile sau penale. Din nou, Vizitatorul nu are niciun drept de a utiliza conținutul sau părți ale acestuia, inclusiv bazele de date, paginile invizibile, paginile legate, codul subiacent sau altă proprietate intelectuală pe care site-ul o poate conține, pentru orice motiv sau pentru orice utilizare. Recunoscând faptul că poate fi dificil de cuantificat daunele exacte care decurg din încălcarea acestei prevederi, Vizitatorul este de acord să despăgubească proprietarii BreastEnhancementPills.org cu daune lichidate în valoare de 100.000 USD sau, dacă poate fi calculat, costurile reale și daunele reale pentru încălcarea acestei prevederi, oricare dintre acestea este mai mare. Vizitatorul garantează că el sau ea înțelege că acceptarea acestei prevederi este o condiție pentru accesarea BreastEnhancementPills.org și că accesarea BreastEnhancementPills.org constituie acceptare.

PROPRIETATEA SITE-ULUI SAU DREPTUL DE UTILIZARE, VINDE, PUBLICARE CONȚINUT AL ACESTUI SITE WEB

Site-ul web și conținutul său sunt deținute sau licențiate de proprietarul site-ului. Materialul conținut pe site trebuie să fie considerat drept proprietar și protejat prin drepturi de autor. Vizitatorii nu au niciun drept asupra conținutului site-ului. Utilizarea conținutului site-ului din orice motiv este ilegală, cu excepția cazului în care se face cu un contract expres sau cu permisiunea site-ului.

HIPERLEGĂTURA LA SITE, CO-BRANDING, „ÎNCADRARE” ȘI REFERENȚAREA SITE-ULUI INTERZISE

Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de site-ul web, nimeni nu poate hyperlink acest site, sau porțiuni ale acestuia, (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branding sau material protejat prin drepturi de autor) către ale lor, din orice motiv. Mai mult, nu vi se permite să faceți referire la adresa URL (adresa site-ului web) a acestui site web sau a oricărei pagini a acestui site web în orice media comercială sau non-comercială fără permisiunea noastră expresă și nici nu aveți voie să „încadrați” site-ul. Sunteți de acord în mod special să cooperați cu site-ul web pentru a elimina sau dezactiva orice astfel de activități și să fiți răspunzător pentru toate daunele rezultate din încălcarea acestei prevederi. Recunoscând faptul că poate fi dificil de cuantificat daunele exacte care decurg din încălcarea acestei prevederi, sunteți de acord să despăgubiți proprietarii BreastEnhancementPills.org cu daune lichidate în sumă de 100.000 USD sau, dacă poate fi calculat, costurile reale și daunele reale pentru încălcarea acestei prevederi, oricare dintre acestea este mai mare. Garantați că înțelegeți că acceptarea acestei prevederi este o condiție pentru accesarea BreastEnhancementPills.org și că accesarea BreastEnhancementPills.org constituie acceptare.

RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU CONȚINUTUL SITE-ULUI

BreastEnhancementPills.org își declină orice responsabilitate pentru acuratețea conținutului care apare la, legat de sau menționat pe BreastEnhancementPills.org. Vizitatorii își asumă toate riscurile legate de vizualizarea, citirea, utilizarea sau bazarea pe aceste informații. Cu excepția cazului în care ați încheiat un contract expres contrar cu noi, nu aveți dreptul să vă bazați pe orice informații conținute aici ca fiind exacte. Nu oferim o astfel de garanție.

RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU PREJUDURI CAUZATE CALCULATORULUI SAU SOFTWARE-ULUI DVS. DIN INTERACȚIONAREA CU ACEST SITE WEB SAU CONȚINUTUL SĂU. VIZITATORUL ÎȘI ASUMA TOAT RISCUL DE VIRUSURI, VIERMI SAU ALȚI FACTORI DE CORUPȚIE.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele aduse computerelor sau software-ului vizitatorului sau oricărei persoane cu care acesta comunică ulterior, din cauza codului sau datelor care sunt transmise din greșeală computerului vizitatorului. Din nou, vizitatorul vede și interacționează cu acest site, sau cu bannere sau ferestre pop-up sau reclame afișate pe acesta, pe propriul risc.

RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU PREJUDURI CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorul descarcă informații de pe acest site pe propriul risc. Site-ul web nu oferă nicio garanție că descărcările sunt lipsite de coduri de computer corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

Prin vizualizarea, utilizarea sau interacțiunea în orice mod cu acest site, inclusiv bannere, reclame sau ferestre pop-up, descărcări și ca o condiție a site-ului pentru a permite vizualizarea sa legală, Vizitatorul renunță pentru totdeauna la orice drept la pretenții de daune ale oricărui site. și toată descrierea bazată pe orice factor cauzal care are ca rezultat orice vătămare posibilă, indiferent cât de odioasă sau extinsă, fizică sau emoțională, previzibilă sau imprevizibilă, indiferent dacă este de natură personală sau comercială. Pentru orice jurisdicție care ar putea permite acum aceste excluderi, răspunderea noastră maximă nu va depăși suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru utilizarea site-ului sau serviciului nostru.

În plus, sunteți de acord să nu ne faceți răspunzători pentru orice daune legate de probleme care nu sunt controlate de noi, inclusiv, dar fără a se limita la, acte de Dumnezeu, război, terorism, insurecție, revolte, activități criminale, dezastre naturale, întreruperi ale comunicațiilor sau infrastructurii, muncă. lipsuri sau întreruperi (inclusiv greve ilegale), lipsuri de materiale și orice alte evenimente care nu sunt sub controlul nostru.

DESPĂGUBIREA

Vizitatorul este de acord că, în cazul în care ne provoacă daune nouă sau unei terțe părți ca urmare a sau în legătură cu utilizarea BreastEnhancementPills.org, Vizitatorul ne va despăgubi și, dacă este cazul, ne va apăra împotriva oricăror pretenții de daune.

PREMISE

Vizitatorul este de acord ca o condiție de vizualizare, că orice comunicare între Vizitator și site-ul web este considerată o trimitere. Toate trimiterile, inclusiv porțiunile acestora, graficele conținute pe acestea sau orice conținut al trimiterii, vor deveni proprietatea exclusivă a site-ului web și vor putea fi utilizate, fără permisiune suplimentară, pentru uz comercial fără nicio considerație suplimentară. Vizitatorul este de acord să comunice acele informații numai către site-ul web, pe care dorește să permită pentru totdeauna site-ului web să le folosească în orice mod pe care îl consideră potrivit. „Trimiterile” este, de asemenea, o prevedere a Politicii de confidențialitate.

ÎNȘTIINȚARE

Nicio notificare suplimentară de niciun fel, din orice motiv, nu este necesară pentru a fi dată Vizitatorului, iar Vizitatorul garantează în mod expres înțelegerea faptului că dreptul de notificare este renunțat ca o condiție pentru permisiunea de a vizualiza sau interacționa cu site-ul web.

CONFLICTE

Ca parte a considerației pe care site-ul le solicită pentru vizualizarea, utilizarea sau interacțiunea cu acest site web, vizitatorul este de acord să folosească arbitrajul obligatoriu pentru orice reclamație, dispută sau controversă („RECLAMĂ”) de orice fel (fie că este vorba de un contract, delictual sau de alt fel) care decurg din sau legate de această achiziție, acest produs, inclusiv probleme de solicitare, probleme de confidențialitate și probleme legate de termenii de utilizare.

Arbitrajul se va desfășura în conformitate cu regulile Asociației Americane de Arbitraj care sunt în vigoare la data la care disputa este înaintată Asociației Americane de Arbitraj. Informații despre Asociația Americană de Arbitraj, regulile și formularele acesteia sunt disponibile de la Asociația Americană de Arbitraj, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Audierea va avea loc în orașul sau județul proprietarului BreastEnhancementPills.org.

În niciun caz, spectatorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul nu va avea dreptul de a merge în instanță sau de a avea un proces cu juriu. Vizionatorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul nu vor avea dreptul de a se angaja în descoperirea înainte de încercare, cu excepția cazurilor prevăzute în reguli; nu veți avea dreptul de a participa în calitate de reprezentant sau membru al vreunei clase de reclamanți în legătură cu orice revendicare supusă arbitrajului; decizia arbitrului va fi definitivă și obligatorie, cu drepturi limitate de apel.

Părții care prevalează vor fi rambursate de cealaltă parte pentru toate costurile asociate cu arbitrajul litigiului, inclusiv onorariile avocaților, taxele de colectare, taxele de investigație, cheltuielile de călătorie.

JURISDICȚIA ȘI LOCULUI

Dacă orice problemă legată de această achiziție va fi adusă în fața unei instanțe de judecată, înainte sau după arbitraj, spectatorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul este de acord cu ca jurisdicția unică și adecvată să fie statul și orașul declarat în informațiile de contact. al proprietarului web, dacă nu se specifică altfel aici. În cazul în care litigiul este într-o instanță federală, instanța competentă va fi cea mai apropiată instanță federală de adresa proprietarului BreastEnhancementPills.org.

LEGE APLICABILĂ

Vizionatorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul este de acord că legea aplicabilă care urmează să fie aplicată va fi, în toate cazurile, cea a statului proprietarului BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons