KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS OLVASSA EL A BREASTENHANCEMENTPILLS.ORG HASZNÁLATI FELTÉTELÉT!

A BreastEnhancementPills.org FELÉPÍTÉSRE SZÜKSÉGES A BreastEnhancementPills.org HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ ÉS FELTÉTELÉNEK.

A OLDAL ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY ÖN TELJES FELHASZNÁLÁSÁVAL RENDELKEZÉSRE ÖNMAGA, BÁRMILYEN HARMADIK FÉL, VÁLLALAT VAGY JOGI SZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGÉRE, ÉS AZ ÖN HASZNÁLATA ÉS/VAGY INTÉZKEDÉS AZ ÖN HASZNÁLATÁVAL VALAMINT A OLDAL AZT KÉPÍTI, HOGY ELOLVASE ÉS ELFOGADTA EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, VALAMINT EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOKAT, AMELYEKET AZ OLDALON KÖZZÉTHETÜNK.

A BreastEnhancementPills.org VAGY BÁRMELY BANNER, POP-UP, VAGY HIRDETÉS MEGTEKINTÉSÉVEL, LÁTOGATÁSÁVAL, HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ESETÉN AZ ESETÉN MEGJELENŐ HIRDETÉSEKKEL ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATSZABÁLYZAT ÖSSZES RENDELKEZÉSÉT. .

A BreastEnhancementPills.org KIFEJEZETTEN MEGTAGAD A HOZZÁFÉRÉSÉT BÁRMELY EGYÉNEKNEK, AMELYEKRE A GYERMEKEK ONLINE ADATVÉDELMI TÖRVÉNYE (COPPA) ALKALMAZ.

A BreastEnhancementPills.org FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMILYEN SZEMÉLYTŐL VAGY NÉZŐTŐL BÁRMILYEN TÖRVÉNYES OKBAN MEGTAGADJA A HOZZÁFÉRÉST. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FELTÉTELEI ALAPJÁN, AMELYEKET A MEGTEKINTÉS FELTÉTELÉÉNT ELFOGADOTT, A BreastEnhancementPills.org KIZÁRÁSI CÉLRA ÉS SOK MÁS FELHASZNÁLÁS SZÁMÁRA LEHET ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE ÉS TÁROLÁSA.

EZ A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS IDŐRŐL VÁLTOZHAT. A LÁTOGATÓKNAK A BreastEnhancementPills.org OLDALHEZ ELÉRHETŐ ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RÉSZÉNEK MEGERŐSÍTŐ KÖTELESSÉGÜK, HOGY A BreastEnhancementPills.orghment.orgashment.orgondhmenthment.org. OLDAL JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL TÁJÉKOZTATJÁK MAGUKAT AZ ILYEN VÁLTOZÁSOKRÓL.

A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELEI

Látogatók, nézők, felhasználók, előfizetők, tagok, leányvállalatok vagy ügyfelek, a továbbiakban együttesen „Látogatók”-ként hivatkozunk erre a megállapodásra. A weboldal és tulajdonosai és/vagy üzemeltetői ennek a megállapodásnak a részes felei, a továbbiakban: „Webhely”.

AZ EZEN WEBOLDALRÓL EREDŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA

Hacsak nem kötött kifejezett írásos szerződést ezzel a webhellyel ennek ellenkezőjére, a látogatók, nézők, előfizetők, tagok, leányvállalatok vagy ügyfelek nem jogosultak ezen információk kereskedelmi vagy nyilvános felhasználására; nincs joguk sugározni, lemásolni, elmenteni, kinyomtatni, eladni, vagy a weboldal tartalmának bármely részét közzétenni. A weboldal tartalmának elérésével Ön elfogadja a hozzáférés ezen feltételét, és tudomásul veszi, hogy minden jogosulatlan felhasználás jogellenes, és polgári vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. Ismételten, a Látogatónak nincs joga a tartalmat vagy annak egy részét, beleértve az adatbázisait, a láthatatlan oldalakat, a hivatkozott oldalakat, a mögöttes kódot vagy a webhelyen található egyéb szellemi tulajdont, bármilyen okból vagy bármilyen felhasználási célból felhasználni. Felismerve azt a tényt, hogy a jelen rendelkezés megsértéséből eredő károk pontos számszerűsítése nehézkes lehet, a Látogató vállalja, hogy a BreastEnhancementPills.org tulajdonosait 100 000 USD összegű kötbért kártalanítja, vagy ha ez kiszámítható, az e rendelkezés megsértéséből eredő tényleges költségeket és tényleges károkat, attól függően, hogy melyik a nagyobb. A látogató szavatolja, hogy megérti, hogy a jelen rendelkezés elfogadása a BreastEnhancementPills.org webhely elérésének feltétele, és a BreastEnhancementPills.org elérése elfogadásnak minősül.

A WEBOLDAL TULAJDONJOGA VAGY EZEN WEBOLDAL TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁNAK, ELADÁSÁNAK, KÖZZÉTÉTELÉNEK JOGA

A weboldal és annak tartalma a webhely tulajdonosának tulajdonában van, vagy annak licencét adja. A weboldalon található anyagokról vélelmezni kell, hogy azok védettek és szerzői jogvédelem alatt állnak. A látogatóknak semmilyen joga nincs az oldal tartalmához. A weboldal tartalmának bármilyen okból történő felhasználása jogellenes, kivéve, ha ez kifejezett szerződéssel vagy a weboldal engedélyével történik.

TILOS A OLDALRA VONATKOZÓ HIPERHIVATKOZÁS, KÁROSMÁRKÁZÁS, „KERETEZÉS” ÉS HIVATKOZÁSI OLDAL TILOS

Hacsak a webhely kifejezetten nem engedélyezi, senki sem hivatkozhat erre a webhelyre vagy annak részeire (ideértve, de nem kizárólagosan az emblémákat, védjegyeket, márkajelzéseket vagy szerzői joggal védett anyagokat) semmilyen okból a sajátjához. Ezenkívül nem hivatkozhat a webhely URL-jére (webhely címére) vagy a webhely bármely oldalára semmilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában kifejezett engedélyünk nélkül, és nem szabad „bekeretezni” a webhelyet. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy együttműködik a Webhellyel az ilyen tevékenységek eltávolítása vagy deaktiválása érdekében, és felelősséget vállal a jelen rendelkezés megsértéséből eredő minden kárért. Elismerve azt a tényt, hogy a jelen rendelkezés megsértéséből eredő károk pontos számszerűsítése nehéz lehet, Ön beleegyezik abba, hogy a BreastEnhancementPills.org tulajdonosait 100 000 USD összegű kötbért kártalanítja, vagy ha ez kiszámítható, az e rendelkezés megsértéséből eredő tényleges költségeket és tényleges károkat, attól függően, hogy melyik a nagyobb. Ön szavatolja, hogy megérti, hogy ennek a rendelkezésnek az elfogadása a BreastEnhancementPills.org webhely elérésének feltétele, és a BreastEnhancementPills.org elérése elfogadásnak minősül.

AZ OLDAL TARTALMARA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

A BreastEnhancementPills.org elhárít minden felelősséget a BreastEnhancementPills.org webhelyen megjelenő, ott hivatkozott vagy említett tartalom pontosságáért. A látogatók vállalnak minden kockázatot, amely ezen információk megtekintésével, olvasásával, használatával vagy az információkra való támaszkodással kapcsolatos. Hacsak másként nem kötött velünk ellenkező kifejezett szerződést, nincs joga arra, hogy az itt található információk pontosságára hivatkozzon. Ilyen garanciát nem vállalunk.

JOGI NYILATKOZAT A SZÁMÍTÓGÉPÉNEK VAGY SZOFTVERÉNEK A JELEN WEBOLDALVAL VAGY TARTALMÁVAL VALÓ KAPCSOLATBAN OKOZOTT KÁROKÉRT. A LÁTOGATÓ VÁLLALJA A VÍRUSOK, FÉRGEK VAGY EGYÉB MEGKORUMOZÓ TÉNYEZŐK MINDEN KOCKÁZATÁT.

Nem vállalunk felelősséget a látogató vagy bármely olyan személy számítógépében vagy szoftverében bekövetkezett károkért, akikkel a látogató később kommunikál, a látogató számítógépére véletlenül továbbított kód vagy adat megsértése miatt. A látogató ismét csak saját felelősségére tekinti meg ezt a webhelyet, illetve az ott megjelenő bannereket, felugró ablakokat vagy reklámokat, és lép kapcsolatba velük.

NYILATKOZAT A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogató saját felelősségére tölt le információkat erről az oldalról. A webhely nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a letöltések mentesek a sérült számítógépes kódoktól, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusokat és férgeket.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A webhely megtekintésével, használatával vagy bármilyen módon történő interakciójával, beleértve a bannereket, reklámokat vagy előugró ablakokat, letöltéseket, valamint a webhely jogszerű megtekintésének feltételeként a Látogató örökre lemond minden kártérítési igényéről. és minden olyan ok-okozati tényezőn alapuló leírás, amely bármilyen lehetséges kárt eredményez, függetlenül attól, hogy milyen szörnyű vagy kiterjedt, akár fizikai, akár érzelmi, előre látható vagy előre nem látható, akár személyes, akár kereskedelmi jellegű. Azon joghatóságok esetében, amelyek most megengedik ezeket a kizárásokat, a maximális felelősségünk nem haladja meg az Ön által a webhelyünk vagy szolgáltatásunk használatáért fizetett összeget, ha van ilyen.

Ezenkívül beleegyezik abba, hogy nem vállal felelősséget a rajtunk kívül álló problémákkal kapcsolatos károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, Isten cselekedeteit, háborút, terrorizmust, felkelést, zavargásokat, bűnözői tevékenységet, természeti katasztrófákat, a kommunikáció vagy az infrastruktúra megzavarását, a munkát. hiányok vagy fennakadások (beleértve a jogellenes sztrájkokat), anyaghiány és minden olyan esemény, amely nem a mi hatáskörünkön belül van.

KÁRTALANÍTÁS

A Látogató beleegyezik abba, hogy abban az esetben, ha a BreastEnhancementPills.org használatával vagy azzal kapcsolatosan kárt okoz nekünk vagy egy harmadik félnek, a Látogató kártalanít minket minden kártérítési követelésért, és adott esetben megvéd minket.

ELŐADÁSOK

A Látogató a megtekintés feltételeként elfogadja, hogy a Látogató és a Weboldal közötti bármilyen kommunikáció beadványnak minősül. Minden beküldött anyag, beleértve annak részeit, a rajtuk található grafikákat vagy a beadvány bármely tartalmát, a Weboldal kizárólagos tulajdonát képezi, és további engedély nélkül felhasználható kereskedelmi célra, minden további ellenszolgáltatás nélkül. A Látogató beleegyezik, hogy csak azokat az információkat közölje a Webhellyel, amelyeket örökre engedélyezni kíván a Weboldalnak, hogy az általa megfelelőnek ítélt módon felhasználhassa. A „beküldések” szintén az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései.

ÉRTESÍTÉS

A Látogatónak semmilyen okból semmilyen további értesítést nem kell küldenie, és a Látogató kifejezetten szavatolja, hogy az értesítés jogáról lemond, mint a weboldal megtekintésének vagy az azzal való interakciónak a feltétele.

VITÁK

Annak részeként, amelyet a Weboldal megkövetel a webhely megtekintéséhez, használatához vagy interakciójához, a Látogató beleegyezik, hogy kötelező érvényű választottbírósági eljárást alkalmaz minden igény, vita vagy ellentmondás esetén ("KÖVETELÉS"), bármilyen jellegű (legyen szó szerződésről, jogsértésről vagy egyébről). a jelen vásárlásból, a termékből eredő vagy azzal kapcsolatos, ideértve a megkereséssel, az adatvédelmi problémákkal és a használati feltételekkel kapcsolatos problémákat.

A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség szabályai szerint kell lefolytatni, amelyek azon a napon érvényesek, amikor a vitát az Amerikai Választottbírósági Szövetség elé terjesztik. Az Amerikai Választottbírósági Szövetséggel, annak szabályaival és nyomtatványaival kapcsolatos információk az Amerikai Választottbírósági Szövetségtől szerezhetők be: 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. A meghallgatásra a BreastEnhancementPills.org tulajdonosának városában vagy megyében kerül sor.

A nézőnek, látogatónak, tagnak, előfizetőnek vagy vásárlónak semmi esetre sem lehet joga bírósághoz fordulni vagy esküdtszéki tárgyalást tartani. A néző, a látogató, a tag, az előfizető vagy az ügyfél nem jogosult előzetes felderítésre, kivéve a szabályzatban meghatározott eseteket; Ön nem jogosult a választottbírósági eljárás hatálya alá tartozó követelésekkel kapcsolatos igénylők egyik csoportjának képviselőjeként vagy tagjaként részt venni; a választottbíró határozata végleges és kötelező, korlátozott fellebbezési joggal.

A pernyertes félnek a másik fél megtéríti a vitás választottbírósági eljárással kapcsolatos minden költséget, beleértve az ügyvédi díjakat, a behajtási díjakat, a vizsgálati díjakat, az utazási költségeket.

JOGHATÓSÁG ÉS HELYSZÍN

Ha a vásárlással kapcsolatos bármely ügy bíróság elé kerül, választottbírósági eljárás előtt vagy után, a Néző, a látogató, a tag, az előfizető vagy az ügyfél beleegyezik abba, hogy az egyedüli és megfelelő joghatóság az elérhetőségi adatokban megjelölt állam és város legyen. a webtulajdonostól, hacsak itt másként nem szerepel. Abban az esetben, ha a per szövetségi bíróságon folyik, a megfelelő bíróság a BreastEnhancementPills.org címe tulajdonosához legközelebbi szövetségi bíróság.

ALKALMAZANDÓ JOG

A néző, a látogató, a tag, az előfizető vagy az ügyfél beleegyezik abba, hogy az alkalmazandó jog minden esetben a BreastEnhancementPills.org tulajdonosa államának joga legyen.

Show Buttons
Hide Buttons