LŪDZU IZLASIET UN IZLASIET BRASTENHANCEMENTPILLS.ORG LIETOŠANAS NOTEIKUMUS!

BreastEnhancementPills.org NEPIECIEŠAMS APSVĒRUMS, LAI ATĻAUTU IZMANTOT BreastEnhancementPills.org UN KĀ NOSACĪJUMS.

PIEKLĀJOTIES ŠAI VIETNEI VAI IZMANTOJOT TO, JŪS APSTIPRINĀT, KA JUMS IR PILNĪBAS RĪKOTIES, LAI SAISTĪTI SEV, TREŠĀS PERSONAS, UZŅĒMUMA VAI JURIDISKĀS PERSONAS, UN KA JŪSU LIETOŠANA UN/VAI MIJIEDARBĪBA ARĪ AR TO IZMANTO. VIETNE IR IZLASĪTS UN PIEKRĪTS ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, KĀ CITIEM LĪGUMIEM, KURU MĒS VARĒTUM IZLIKT VIETNĒ.

SKATOT, APMEKLĒJOT, IZMANTOJOT VAI DARBOJOTIES AR TO BreastEnhancementPills.org VAI AR JEBKURU REKLĀMU, UZNIRSTĪGO LODU VAI REKLĀMU, KAS PARĀDA TAJĀ, JŪS PIEKRĪTAT VISIEM ŠO LIETOŠANAS POLITIKAS NOTEIKUMIEM UN NOTEIKUMIEM. .

BreastEnhancementPills.org KONKRĒTI AIZLIEGA PIEKĻUVI JEBKĀRĀM PERSONĀM, UZ KURU ATTIECAS 1998. GADA BĒRNU TIEŠSAISTES AIZSARDZĪBAS LIKUMS (COPPA).

BreastEnhancementPills.org PATURĒ TIESĪBAS JEBKURAI PERSONAI VAI SKATĪTĀTĀJAM LIEGTU PIEEJU JEBKURU LIKUMĪGU IEMESLU DĒĻ. SASKAŅĀ AR KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS NOTEIKUMIEM, KURIEM JŪS PIEKRĪTAT KĀ SKATĪŠANĀS NOSACĪJUMU, BreastEnhancementPills.org IR ATĻAUTS VĀKOT UN UZGLABĀT DATU UN INFORMĀCIJU IZSLĒGŠANAS MĒRĶI UN DAUDZIEM CITIEM LIETOŠANAS NOSACĪJUMIEM.

ŠIE LIETOŠANAS NOSACĪJUMI LĪGUMS LAIKU VAR ​​MAINĪTIES. APMEKLĒTĀJIEM IR APSTIPRINĀTS PIENĀKUMS, KĀ DAĻA NO APSVĒRUMA PAR ATĻAUJU PIEKĻŪT BreastEnhancementPills.org, UZTURĪT SEVI INFORMĀCIJAS PAR ŠĀDĀM IZMAIŅĀM, PĀRSKATOT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS BreastEnhancementPills.org.

LIETOŠANAS NOTEIKUMU LĪGUMA PUSES

Apmeklētāji, skatītāji, lietotāji, abonenti, dalībnieki, saistītie uzņēmumi vai klienti, kas šeit kopā saukti par "Apmeklētājiem", ir šī līguma puses. Tīmekļa vietne un tās īpašnieki un/vai operatori ir šī līguma puses, kas šeit sauktas par “Tīmekļa vietni”.

INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA NO ŠĪS VIETNES

Ja vien neesat noslēdzis skaidru rakstisku līgumu ar šo vietni par pretējo, apmeklētājiem, skatītājiem, abonentiem, dalībniekiem, saistītajiem uzņēmumiem vai klientiem nav tiesību izmantot šo informāciju komerciālā vai publiskā vidē; viņiem nav tiesību to pārraidīt, kopēt, saglabāt, drukāt, pārdot vai publicēt jebkādas šīs vietnes satura daļas. Piekļūstot šīs tīmekļa vietnes saturam, jūs piekrītat šiem piekļuves nosacījumiem un atzīstat, ka jebkāda neatļauta izmantošana ir nelikumīga un var pakļaut jums civiltiesiskus vai kriminālsodus. Atkal, Apmeklētājam nav nekādu tiesību izmantot saturu vai tā daļas, tostarp tās datubāzes, neredzamās lapas, saistītās lapas, pamatā esošo kodu vai citu intelektuālo īpašumu, ko vietne var saturēt jebkāda iemesla dēļ vai jebkādā lietošanā. Atzīstot faktu, ka var būt grūti noteikt precīzus zaudējumus, kas radušies šī noteikuma pārkāpuma dēļ, Apmeklētājs piekrīt atlīdzināt BreastEnhancementPills.org īpašniekiem līgumsodu 100 000 ASV dolāru apmērā vai, ja to var aprēķināt, faktiskās izmaksas un faktiskie zaudējumi par šī noteikuma pārkāpumu, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks. Apmeklētājs garantē, ka viņš vai viņa saprot, ka piekrišana šim nosacījumam ir nosacījums, lai piekļūtu BreastEnhancementPills.org, un ka piekļuve BreastEnhancementPills.org ir piekrišana.

TĪMEKĻA VIETNES ĪPAŠUMTIESĪBAS VAI TIESĪBAS IZMANTOT, PĀRDOT, PUBLICĒT ŠĪS VIETNES SATURU

Tīmekļa vietne un tās saturs pieder vietnes īpašniekam vai to ir licencējis. Ir jāuzskata, ka vietnē esošais materiāls ir īpašumtiesības un ar autortiesībām. Apmeklētājiem nav nekādu tiesību uz vietnes saturu. Vietnes satura izmantošana jebkāda iemesla dēļ ir nelikumīga, ja vien tas netiek darīts ar nepārprotamu līgumu vai vietnes atļauju.

AIZLIEGTA HIPERSAITE UZ VIETNI, LĪGZĪMOLA IZVEIDE, “IERĀMĒŠANA” UN ATSAUCES VIETNE

Ja vien vietne nav skaidri atļāvusi, neviena iemesla dēļ nedrīkst hipersaiti uz šo vietni vai tās daļām (tostarp, bet ne tikai, logotipus, preču zīmes, zīmolus vai ar autortiesībām aizsargātus materiālus) uz savu vietni. Turklāt jums nav atļauts atsaukties uz šīs tīmekļa vietnes URL (vietnes adresi) vai jebkuru šīs vietnes lapu nevienā komerciālā vai nekomerciālā plašsaziņas līdzeklī bez skaidras mūsu atļaujas, kā arī jums nav atļauts "ierāmēt" vietni. Jūs īpaši piekrītat sadarboties ar vietni, lai noņemtu vai deaktivizētu visas šādas darbības, un esat atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies šī noteikuma pārkāpšanas dēļ. Atzīstot faktu, ka var būt grūti noteikt precīzus zaudējumus, kas radušies šī noteikuma pārkāpuma dēļ, jūs piekrītat kompensēt BreastEnhancementPills.org īpašniekiem līgumsodu 100 000 ASV dolāru apmērā vai, ja to var aprēķināt, faktiskās izmaksas un faktiskie zaudējumi par šī noteikuma pārkāpumu, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks. Jūs garantējat, ka saprotat, ka šī noteikuma pieņemšana ir nosacījums, lai piekļūtu BreastEnhancementPills.org, un ka piekļuve BreastEnhancementPills.org ir piekrišana.

ATRUNA PAR VIETNES SATURU

BreastEnhancementPills.org atsakās no jebkādas atbildības par BreastEnhancementPills.org rādītā, saitē vai vietnē BreastEnhancementPills.org pieminētā satura precizitāti. Apmeklētāji uzņemas visu risku saistībā ar šīs informācijas skatīšanu, lasīšanu, izmantošanu vai paļaušanos uz to. Ja vien neesat citādi noslēdzis skaidru līgumu ar mums par pretējo, jums nav tiesību paļauties uz jebkādu šeit ietverto informāciju kā precīzu. Mēs nesniedzam šādu garantiju.

ATRUNA PAR KAITĒJUMU, KAS NODARBOTS JŪSU DATORAM VAI PROGRAMMATŪRAI, MIJIETIECĪBĀ AR ŠO VIETNI VAI TĀS SATURU. APMEKLĒTĀJS UZŅEMAS VISU VĪRUSU, TĀRPU VAI CITU KORUMPĒJOŠU FAKTORIJU RISKU.

Mēs neuzņemamies atbildību par apmeklētāja vai jebkuras personas, ar kuru apmeklētājs pēc tam sazinās, datoriem vai programmatūrai nodarītiem bojājumiem, ko izraisa bojāts kods vai dati, kas nejauši tiek nodoti apmeklētāja datoram. Atkal apmeklētājs skata un mijiedarbojas ar šo vietni vai tajā redzamajiem baneriem vai uznirstošajiem logiem vai reklāmām, uzņemoties atbildību.

ATRUNA PAR LEJUPIELĀDES NODARĪTO KAITĒJUMU

Apmeklētājs lejupielādē informāciju no šīs vietnes, uzņemoties risku. Vietne negarantē, ka lejupielādēs nav bojāti datora kodi, tostarp, bet ne tikai, vīrusi un tārpi.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Apskatot, izmantojot vai jebkādā veidā mijiedarbojoties ar šo vietni, tostarp reklāmkarogus, reklāmas vai uznirstošos logus, lejupielādes, un kā nosacījumu tīmekļa vietnei, lai atļautu viņa likumīgu apskati, Apmeklētājs uz visiem laikiem atsakās no visām tiesībām uz jebkādu kaitējumu un visi apraksti, kas balstīti uz jebkādu cēloņsakarību, kas rada jebkādu iespējamo kaitējumu, neatkarīgi no tā, cik tas ir fizisks vai emocionāls, paredzams vai neparedzams, vai tas ir personisks vai komerciāls. Jebkurai jurisdikcijai, kurā tagad var tikt pieļauti šie izņēmumi, mūsu maksimālā atbildība nepārsniegs summu, ko jūs maksājat par mūsu vietnes vai pakalpojuma izmantošanu, ja tāda ir.

Turklāt jūs piekrītat neuzņemt mūs atbildīgus par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar jautājumiem, ko mēs nevaram ietekmēt, tostarp, bet ne tikai, Dieva akti, karš, terorisms, sacelšanās, nemieri, noziedzīgas darbības, dabas katastrofas, sakaru vai infrastruktūras traucējumi, darbs. trūkums vai traucējumi (tostarp nelikumīgi streiki), materiālu trūkums un jebkuri citi notikumi, kas nav mūsu kontrolē.

ATLĪDZINĀŠANA

Apmeklētājs piekrīt, ka gadījumā, ja BreastEnhancementPills.org lietošanas rezultātā vai saistībā ar to viņš nodara kaitējumu mums vai trešajai pusei, Apmeklētājs mums atlīdzinās zaudējumus un, ja piemērojams, aizstāvēs mūs pret jebkādām prasībām par zaudējumiem.

IESNIEGUMI

Apmeklētājs piekrīt kā apskates nosacījumam, ka jebkura saziņa starp Apmeklētāju un Vietni tiek uzskatīta par iesniegumu. Visi iesniegumi, tostarp to daļas, tajā esošā grafika vai jebkurš iesnieguma saturs, kļūst par vietnes ekskluzīvu īpašumu un bez turpmākas atļaujas var tikt izmantots komerciālai lietošanai bez jebkāda veida papildu apsvērumiem. Apmeklētājs piekrīt paziņot Vietnei tikai šo informāciju, kuru tas vēlas uz visiem laikiem atļaut vietnei izmantot jebkādā veidā, kā tas uzskata par piemērotu. “Iesniegumi” ir arī Privātuma politikas nosacījums.

PAZIŅOJUMS

Apmeklētājam nekāda iemesla dēļ nav jāsniedz nekādi papildu paziņojumi, un Apmeklētājs skaidri garantē izpratni, ka tiesības uz paziņojumu tiek atceltas kā nosacījums atļaujai skatīt vietni vai mijiedarboties ar to.

STRĪDI

Kā daļu no apsvērumiem, ko Tīmekļa vietne pieprasa, lai skatītu, izmantotu vai mijiedarbotos ar šo vietni, Apmeklētājs piekrīt izmantot saistošu šķīrējtiesu jebkura veida pretenzijai, strīdam vai strīdam (“PRADĪBA”) (neatkarīgi no tā, vai tas ir līgums, delikts vai citādi). kas izriet no šī pirkuma, šī produkta vai ir ar to saistīti, tostarp ar lūgumu saistītas problēmas, privātuma problēmas un lietošanas noteikumu problēmas.

Šķīrējtiesa tiek veikta saskaņā ar Amerikas Arbitrāžas asociācijas noteikumiem, kas ir spēkā dienā, kad strīds tiek iesniegts Amerikas Arbitrāžas asociācijai. Informācija par Amerikas Arbitrāžas asociāciju, tās noteikumiem un veidlapām ir pieejama Amerikas Arbitrāžas asociācijā, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Uzklausīšana notiks BreastEnhancementPills.org īpašnieka pilsētā vai apgabalā.

Skatītājam, apmeklētājam, dalībniekam, abonentam vai klientam nekādā gadījumā nav tiesību vērsties tiesā vai žūrijas tiesā. Skatītājam, apmeklētājam, dalībniekam, abonentam vai klientam nebūs tiesību iesaistīties pirmstiesas atklāšanā, izņemot noteikumos paredzētos gadījumus; jums nebūs tiesību piedalīties kā jebkuras prasītāju kategorijas pārstāvim vai dalībniekam, kas attiecas uz jebkuru prasību, kas ir pakļauta šķīrējtiesai; šķīrējtiesneša lēmums būs galīgs un saistošs ar ierobežotām pārsūdzības tiesībām.

Uzvarējušajai pusei otra puse atlīdzina jebkādas un visas izmaksas, kas saistītas ar strīda šķīrējtiesu, ieskaitot advokāta honorārus, inkasācijas maksas, izmeklēšanas maksas, ceļa izdevumus.

JURISDIKCIJA UN NORISES VIETA

Ja kāds jautājums saistībā ar šo pirkumu tiek iesniegts tiesā, pirms vai pēc šķīrējtiesas, Skatītājs, apmeklētājs, dalībnieks, abonents vai klients piekrīt, ka vienīgā un atbilstošā jurisdikcija ir kontaktinformācijā norādītā valsts un pilsēta. tīmekļa īpašniekam, ja vien šeit nav norādīts citādi. Gadījumā, ja prāva notiek federālajā tiesā, pareizā tiesa ir BreastEnhancementPills.org adresei tuvākā federālā tiesa.

PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM

Skatītājs, apmeklētājs, dalībnieks, abonents vai klients piekrīt, ka piemērojamie tiesību akti visos gadījumos ir BreastEnhancementPills.org īpašnieka valsts tiesību akti.

Show Buttons
Hide Buttons